Odbiór domu

 

Wbrew pozorom odbiór techniczny to nie to samo co przekazanie kluczy do nowego lokum przez dewelopera. Na czym ta różnica polega?

W przypadku odbioru technicznego polecamy korzystać z usług inżyniera, który udzieli nam niezbędnej pomocy przy odbiorze domu/mieszkania/lokalu, a także orientuje się w najnowszych normach i zasadach budowlanych. Pomoże nam wskazać ewentualne nieścisłości, odchyły od normy, odpowie na pytania i wątpliwości.

 

Odbiór techniczny

 

W 2011 roku weszła w życie tzw. ustawa deweloperska ma ona m.in. za zadanie ochronić interesy kupującego poprzez wprowadzenie bankowych rachunków powierniczych, a także  nałożyła na dewelopera szereg dodatkowych obostrzeń np. wydanie mieszkania może nastąpić dopiero po odbiorze technicznym. Jest to chwila kiedy deweloper udostępnia nabywcy gotową nieruchomość w celu kontroli zgodności z zawartą umową. Obowiązek przeprowadzenia odbioru technicznego dotyczy osób, które kupiły nieruchomość od dewelopera przed uzyskaniem przez niego pozwolenia na użytkowanie budynku czy też budynków, w innym przypadku jest to tylko dobrowolna umowa między nabywcą a deweloperem.

 

Kto może wykonać odbiór techniczny?

 

W odbiorze technicznym uczestniczy nabywca nieruchomości lub wyznaczony pełnomocnik (obecność obowiązkowa) oraz deweloper lub jego przedstawiciel (obecność obowiązkowa), a także bardzo często przedstawiciel generalnego wykonawcy, przedstawiciele firm podwykonawczych. To jest właśnie ten czas kiedy możemy wskazać deweloperowi wszelkie wady i usterki, które później zostaną wpisane do specjalnego protokołu odbioru i to właśnie najczęściej główny wykonawca zgodnie z umową zawartą z deweloperem jest odpowiedzialny za usunięcie występujących wad i usterek.

Usługa odbieracza czyli przedstawiciel nabywcy nieruchomości

Coraz częściej na polskim rynku budowlanym osoby kupujące nieruchomość korzystają z usług wykwalifikowanych firm zajmujących się zawodowo odbiorami domów, mieszkań, lokali itp.

Wynika to z faktu, że najlepiej zlecić usługę osobie, która bardzo dobrze zna się na wszelkich wadach i usterkach, które mogą wystąpić podczas procesu budowy danej nieruchomości, jest to osoba znająca się na prawie budowlanych, normach branżowych, ma szeroki zakres doświadczenia. Dlatego też z powyższych względów polecamy Państwu naszą firmę, która specjalizuje się w odbiorach domów, mieszkań i wszelkiego rodzaju nieruchomościach. Nasi pracownicy to prawdziwi inżynierowie specjaliści, z doświadczeniem z setek odbiorów oraz bardzo często z dodatkowymi uprawieniami budowlanymi. Aby opinia była bezstronna nasi specjaliści nie współpracują z osobami zatrudnionymi przez deweloperów.

 

Kiedy dokonujemy odbioru technicznego nieruchomości od dewelopera ?

 

Przed przeniesieniem prawa własności do nieruchomości na nabywcę należy dokonań odbioru domu, mieszkania, lokalu przez nabywcę. W ramach istniejącego prawa budowlanego odebrać można nieruchomość, która została dopuszczona do użytkowania. W praktyce najczęściej umowy deweloperskie wskazują najpóźniejszy termin odbioru. Ustawa deweloperska nie nakazuje, że w umowie muszą być zapisane odsetki lub kary umowne za niedotrzymanie terminu umowy. Także podany w prospekcie termin odbioru jest przybliżony i nie nakłada żadnych dodatkowych konsekwencji na dewelopera. Należy pamiętać, że deweloper nie może wyznaczyć jednego terminu na odbiór mieszkania. Wyznaczona data spotkania musi być dogodna zarówno dla nabywcy jak i dewelopera.

 

Przekazanie kluczy do nieruchomości

 

To moment, w którym stajemy się posiadaczami nieruchomości czyli od tej chwili przechodzą na nas wszystkie koszty utrzymania nieruchomości i deweloper nie ma już prawa wejść do naszego obiektu, pojęcie to nie jest tożsame z własnością.

Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami prawa jeżeli w umowie nie jest napisane inaczej posiadaczami nieruchomości możemy stać się dopiero w momencie przeniesienia własności a więc po zawarciu umowy notarialnej przenoszącej własność.

Zgodnie z powyższymi zapisami odbiór techniczny mieszkania nie jest pojęciem tożsamym z odbiorem kluczy !

 

Na co uważać przy odbiorze mieszkania ?

 

Podczas odbioru technicznego mieszkania sprawdzamy jego zgodność z dokumentacją, normami budowlanym oraz czy istnieją ewentualne wady oraz usterki.

Przed obiorem warto zapoznać się z tzw. standardem wykończenia (podpisywany wraz z umową notarialną na mieszkanie oraz prospektem), w tym dokumencie będą zawarte informacje o wszystkich elementach technicznych nieruchomości do wykonania, których zobowiązał się deweloper.

Niekiedy usterki czy wady wykryte w domu, mieszkaniu czy lokalu wynikają ewidentnie z niestosowania norm budowlanych, tu z pomocą z pewnością przyjdą Państwu nasi specjaliści. Ich rola polega na sprawdzeniu warunków technicznych obiektu zgodnie z obowiązującymi normami.

W niektórych przypadkach nie trzeba znać szczegółowych norm czy standardu wykończenia żeby zauważyć ewidentne wady czy też usterki jak porysowana czy pęknięta szyba.

 

Elementy mieszkania, które należy sprawdzić przy odbiorze technicznym nieruchomości

 

  • tynki i ściany (pęknięcia w narożnikach, dylatacja, ubytki tynku, dylatacja przy kominach, odspojenia tynków, nierówności powierzchni np. przy grzejnikach czy parapetach wewnętrznych)
  • piony, poziomy, płaszczyzny (sprawdzanie za pomocą poziomicy, łaty)
  • kąty (sprawdzanie przy pomocy kątownika)
  • stolarka okienna (wady szyby, podwinięcia uszczelek, zabrudzenia, ubytki, wady parapetów)
  • stolarka drzwiowa ( rysy, uszkodzenia mechaniczne, dane techniczne)
  • wylewki i podłogi ( spękania wylewki, klawiszowanie, dylatacja, ubytki fug) (sprawdzanie za pomocą lasera krzyżowego)
  • balkon ( odbiór blacharski, balustrady i jej mocowania, spadki posadzki, ubytki fug, pęknięcia płytek, ubytki farb)
  • miejsca postojowe (sprawdzanie za pomocą rozporządzenia ministra budownictwa co do minimalnych wymiarów)
  • instalacja elektryczna, cieplna i inne instalacje (punkty elektryczne, napięcie w gniazdkach, bezpieczniki, zgodność z rzutem instalacji mieszkania; grzejniki, głowice termostatyczne, ewentualne zapowietrzenie grzejnika; zgodność instalacji z projektem, kratka wentylacyjna; poprawne działanie domofonu, instalacje gazową, gniazd telewizyjne)

 

Oferujemy również badania za pomocą kamery termowizyjnej.

Dzięki odczytowi na termogramie możemy sprawdzić, ewentualne wady i usterki, których nie widzimy gołym okiem jak np. szczelność okien, mostki termiczne, zacieki, zawilgocenia, które mogą prowadzić do rozwoju niebezpiecznych dla naszego zdrowia pleśni i grzybów.

 

Pamiętaj, że w trakcie odbioru technicznego mieszkania najważniejsze jest to, żeby w protokole odbioru zapisać wszystkie punkty sporne, wszelkie wady i usterki. Nie zgadzaj się na pomijanie ,,mało istotnych rzeczy”.

 

Kto jest odpowiedzialny za usunięcie usterek wykrytych podczas odbioru technicznego?

 

Na początku słowo otuchy, nie martw się większość domów, mieszkań posiada kilka do kilkunastu usterek i wad, najczęściej nadają się one do naprawy w krótkim czasie. Tu z pomocą przychodzi nam ustawa deweloperska, która nakłada obowiązek na dewelopera w ciągu 14 dni od podpisania protokołu odbioru doręczenia oświadczenia o uznaniu lub odmowie uznania wad i w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu na usunięcie uznanych wad. Najczęściej za usunięcie powstałych odchyleń odpowiada generalny wykonawca i to ona ponosi część jak nie całość kosztów związanych z naprawą lub usunięciem usterki.

Następnie następuje drugi odbiór, który pozwala nam zapoznać się czy wady i usterki zostały naprawione czy tez usunięte. Na drugim odbiorze możemy również wskazać deweloperowi wady i usterki, które przeoczyliśmy podczas pierwszego odbioru. Jedynie w przypadku wydania kluczy do nieruchomości deweloper może próbować nie uznać wad, deklarując, że mogła to już być winna nabywcy powstała podczas użytkowania mieszkania.

 

Na drugi odbiór zachęcamy do skorzystania z usług naszych specjalistów, przygotowaliśmy bardzo atrakcyjną ofertę cenową ! Zapraszamy do kontaktu !

 

Pamiętajmy, że wszystkie zmiany, ustalenia inne niż te zawarte w umowie deweloperskiej powinny być zapisane na umowie lub w postaci załącznika.

W przypadku podpisania umowy przeniesienia własności lokalu lub podjęcia prac remontowych deweloper nie jest zwolniony z usunięcia zaistniałych wad i usterek zapisanych w protokole odbioru technicznego. Należy jednak pamiętać, żeby ekipa remontowa dała możliwość usunięcia w tzw. międzyczasie wad i usterek. Dobrze jest również osobie zarządzającej ekipą remontową przekazać kopię odbioru technicznego.

 

Jak zamówić usługę odbioru technicznego nieruchomości ?

 

Jeżeli chcecie Państwo skorzystać z naszych usług prosimy złożyć zamówienie on-line

 

Odbiorydomow.pl to firma wyspecjalizowana w odbiorach domów, mieszkań, lokali. Mamy wieloletnie doświadczenie i pełną wiedzę aby być dla Ciebie wsparciem, merytoryczną i techniczną pomocą. Nasi specjaliści dzięki wiedzy branżowej, profesjonalnemu sprzętowi (kamera termowizyjna, urządzenie do sprawdzania szczelności pomieszczeń, poziomica, wilgotnościomierz, laser krzyżowy, pirometr) i dużemu doświadczeniu (kilkanaście odbiorów w miesiącu dzięki temu wiemy co sprawdzić, gdzie patrzeć na co zwrócić uwagę) wspomogą Cię podczas odbioru i przekazania nieruchomości przez dewelopera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby dalej móc dostarczać Ci coraz lepsze usługi, potrzebujemy zgody na lepsze dopasowanie treści marketingowych do Twojego zachowania. Dbamy o Twoją prywatność. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili na podstronie polityka prywatności.

ZGADZAM SIĘ POLITYKA PRYWATNOŚCI