Odbiór Mieszkania

499,00 899,00 

ODBIÓR TECHNICZNY MIESZKANIA

Kupujesz mieszkanie? Sprawdzimy budynek pod kątem usterek, ukrytych wad, zgodności lokalu z Polskimi Normami Budowlanymi oraz rozporządzeniami budowlanymi.

 • do 50 m²
 • do 75m²
 • do 100 m²
 • do 125 m²
 • do 150 m²
 • Termowizja Nie
 • Termowizja Tak
Wyczyść
Kategoria:

Opis

Sprawdzimy:

Odbiór w wewnątrz

 • Powierzchnię użytkową- wg. PN-ISO 9836:1997
 • Jakość wykonania tynków –  wg. PN-B- 10110:2005
 • Stan techniczny okien i drzwi – wg. PN-EN- 12519:2007
 • Stan techniczny podłóg i wylewek
 • Stan techniczny parapetów
 • Stan techniczny inst. sanitarnych wod.-kan.
 • Stan techniczny inst. sanitarnych c.o.
 • Stan techniczny inst. sanitarnych c.w.u
 • Stan techniczny inst. elektrycznej
 • Stan techniczny wentylacji
 • Stan techniczny konstrukcji
 • Stan techniczny schodów

Dodatkowy odbiór

 • Termowizja – mostki cieplne ścian, dachu, okien i wentylacji

Dodatkowe informacje

Powierzchnia

do 50 m², do 75m², do 100 m², do 125 m², do 150 m²

Termowizja

Termowizja Nie, Termowizja Tak